Giá tiền: vui lòng liên hệ 0962.062714

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Mã sản phẩm: FeSO4.7H2O

Net weight: 25 kg

Xuất xứ: Trung quốc