ZnO - Zinc Oxide 99.5%
prev
  • ZnO - Zinc Oxide 99.5%
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

- Xuất xứ: Trung Quốc, Malaysia

- Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc