MgCl2 - Magnes Clorua
prev
  • MgCl2 - Magnes Clorua
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Ngoại Quan: Dạng nhỏ màu trắng

- Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón