M.A.P - Mono Amonium Phosphate ((NH4)H2PO4) 10-50-0
prev
  • M.A.P - Mono Amonium Phosphate ((NH4)H2PO4) 10-50-0
next

Giá tiền: Vui lòng liên hệ

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Công dụng:

•Giúp cây phát triển nhanh hình thành nhiều rễ, mau ra chồi. Tạo nhiều cành, nhanh ra lá, mau tạo tán. Thích hợp cho cây sau thu hoạch, đốn tỉa cành lá và khi cây vừa ra khỏi vườn ươm, thời kì cây đang lớn.
 
•Tăng khả năng chống đổ ngã, giúp cây chịu hạn, đất chua mặn tốt.
 
•Làm chắc hạt, tăng độ nảy mầm của hạt và sức sống cây non.
 
•Sử dụng hiệu quả cao trên đất có hàm lượng kali cao như đất phù sa, đất phèn, vườn cây bị che phủ.