KCl - Kali đỏ (bột)
prev
  • KCl - Kali đỏ (bột)
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Ngoại Quan: Hạt mịn, màu đỏ

            Hàm lượng: K2O >=60% ; H2O<= 1%.
- Công Thức: KCL
- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Ứng dụng : Dùng trong phân bón nông nghiệp.
 
KCL - Kali đỏ (miểng)        (NLSX Phân Bón)

 

Ngoại Quan: Màu đỏ dạng miểng
- Công Thức: KCL
- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Israel
- Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón
 
 
KCL - Kali trắng (Bột)        (NLSX Phân Bón)
Ngoại Quan: Bột màu trắng

 

- Công Thức: KCL
- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Israel
- Ứng dụng : Dùng trong xử lý nuớc thải