K2SO4
prev
  • K2SO4
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Tên gọi khác: Potassium sulphate; Sulfuric acid dipotassium salt; salt polychrestum; Kali trắng; Phân con cò.

 

CAS No.: 7778-80-5 
Trọng lượng phân tử: 174.26

 

Ứng dụng
 

  • Ứng dụng chủ yếu của K2SO4 là làm phân bón.
  • Ở dạng muối thô, nó còn được sử dụng trong sản xuất thủy tinh.
  •  

Mô tả: Dạng bột màu trắng, không mùi, tan trong nước.