Humic Acid 50%
prev
  • Humic Acid 50%
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

 Ngoại Quan: Dạng bột mịn màu đen

            Trung bình chứa 50% cacbon, 40% oxy, 5% hydro, 3% nitơ còn lại là lân, lưu huỳnh và các nguyên tố khác
- Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón