CuSO4.7H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 99%
prev
  • CuSO4.7H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 99%
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

 

Ngoại Quan: Bột mịn tinh thể tam tà màu xanh lam

 

- Ứng dụng : Dùng làm thuốc trừ sâu trong công nghiệp và dùng để điều chế nhiều hợp chất của đồng. Dùng sản xuất trong thức ăn gia súc.