HCl - Axit Cloric 32%
prev
  • HCl - Axit Cloric 32%
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Mô tả: Chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi sốc, tan rất nhiều trong nước và phát nhiệt.

Ứng dụng :Dùng trong công nghiệp sản xuất muối vô cơ

Rửa chai lọ thuỷ tinh

Công nghiệp thuộc da nhuộm, mạ điện, tổng hợp

Loại tinh khiết dùng để chế biến thực phẩm