HCOOH - Acid Formic
prev
  • HCOOH - Acid Formic
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Mô tả: Dạng lỏng trong suốt mùi đặc trưng
Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp ngành dệt nhuộm, cao su, thuốc dệt côn trùng, tổng hợp hoá học