Butyl axetat
prev
  • Butyl axetat
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

n-Butyl acetate
Butyl acetate.png
Danh pháp IUPAC Butyl etanoat
Tên khác Butyl acetate
Acetic acid, n-butyl ester
Butile
Viết tắt BuAcO
Nhận dạng
Số CAS [123-86-4]
PubChem 31272
Jmol-3D images Image 1
Thuộc tính
Công thức phân tử C6H12O2
Phân tử gam 116.16 g/mol
Bề ngoài Chất lỏng không màu, mùi trái cây
Tỷ trọng 0.88 g/cm3, lỏng
Điểm nóng chảy

-74 °C (199 K, -101°F)

Điểm sôi

126 °C (399 K, 256°F)

Độ hòa tan trong nước 0.7 g/100 ml (20.0 °C)
Các nguy hiểm
Nguy hiểm chính Dễ cháy
Điểm bắt lửa 24 °C (297 K)
Các hợp chất liên quan
acetates liên quan propyl acetate
amyl acetate
Hợp chất liên quan butanol
Ngoại trừ khi có ghi chú khác, các dữ liệu được lấy
cho hóa chất ở trạng thái tiêu chuẩn
(25 °C, 100 kPa)

Butyl axetat có công thức hoá học là CH3COOCH2CH2CH2CH3, tên khác : Butyl acetate, Butyl Acetic Ester, BAC. Đây à một hợp chất hữu cơ thường được sử dụng làm dung môi trong ngành sản xuất sơn và các sản phẩm khác. Chất này cũng được sử dụng làm mùi trái cây tổng hợp trong thực phẩm như kẹo, kem, phó mát, thực phẩm đóng gói. Butyl acetate có thể được tìm thấy trong nhiều loại trái cây. Đây là một chất lỏng dễ cháy không màu và có mùi chuối. Các đồng phân khác của butyl acetate là: isobutyl acetate, tert-butyl acetate, và sec-butyl acetate.

Mô tả và tính chất

N-butyl acetate, viết tắt "[N-BAC,BAC] là một chất lỏng không màu, trong suốt, độ bay hơi trung bình, có mùi ester đặc trưng.

N-BAC hoà tan tất cả các dung môi hữu cơ như alcohol, ketone, aldehyde, ether, glycol ether, hydrucacbon mạch thẳng nhưng tan ít trong nước.

N-BAC cũng hoà tan nitrate cellulose, polymer, nhựa và dầu. Nó là dung môi quan trọng trong công nghiệp sơn, thuộc da, giấy, hoá chất.

Sản xuất

Butyl acetates thường được sản xuất thông qua việc este hóa một đồng phân butanol và axit acetic với chất xúc tác là axít sulfuric dưới điều kiện chạy ngược chiều nhau.[1]

Ứng dụng

N-Butyl acetate là dung môi quan trọng trong công nghiệp sơn. Nó có khả năng hoà tan tốt nitrat cellulose, nhựa, polymer, dầu và chất béo.

Độ bay hơi của N-Butyl acetate rất thuận lợi cho các ứng dụng và làm khô, nó chống đục sơn và hiệu ứng da cam cho màng sơn. Vì thế nó tạo ra màng sơn có độ dàn đều và độ bóng tốt.

Trong ứng dụng này, N-Butyl acetate được dùng chung với N-butanol (tăng khả năng chống đục, tăng khả năng hoà tan trong nhiều trường hợp, và giảm độ nhớt của dung dịch).

Không được thêm N-butyl acetate vào sơn có nhóm OH tự do như sơn urethane.

N-butyl acetate cũng được dùng rộng rãi làm chất ly trích trong bào chế dược, là thành phần của chất tẩy rửa, hương liệu do các tính chất : hấp thụ nước thấp, khả năng chóng lại sự thủy phân, và khả năng hoà tan tốt.